Gọi miễn phí

1800 1217

UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp UnicarePRO-công ty vệ sinh công nghiệp

Giới thiệu

513 Khách hàng là những Văn phòng, Khách sạn, Bệnh viện, Căn hộ, Nhà máy, khu công nghiệp
72% Khách hàng của chúng tôi là Doanh nghiệp nước ngoài

Xem tiếp

Dịch vụ

Công ty dịch vụ vệ sinh

Gồm có tổng vệ sinh công nghiệp và vệ sinh công cộng

Bảo trì mặt ngoài, vệ sinh nhà xưởng kho bãi
Gồm có vệ sinh kính và sơn tường

Xem tiếp

Ý kiến khách hàng

“…Họ luôn vệ sinh bất cứ khi nào chúng tôi cần…”

"Với tôi, Unicare là

công ty vệ sinh công nghiệp

chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Họ luôn vệ sinh bất cứ khi nào, chúng tôi rất hài lòng, thỏa mãn dịch vụ vệ sinh của họ."

Xem tiếp

ISO 9001:2008

Unicare được trao chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2008 bởi tổ chức TUV vì đã cung cấp các dịch vụ vệ sinh đáng tin cậy

Quy trình vệ sinh công nghiệp

Xem tiếp

Ý kiến bác sĩ

Ý kiến bác sĩ

quota “ Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng dịch vụ vệ sinh công nghiệp và công cộng của Unicare. Ấn tượng sâu sắc của tôi là Unicare có thể giải quyết tất cả những tình huống bất ngờ mà chúng tôi giao cho họ ...”

Bs. Quách Hoàng Mỹ

quota “ Các vi khuẩn và vi trùng có thể lây bệnh từ người này đến người khác. Nhưng nhiều người không nhận ra điều đó, vệ sinh có liên quan với sức khỏe của chúng ta ...”

Bs. Hoàng Văn Anh

Xem tiếp

Khách hàng

 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro
 • khách hàng đã sử dụng dich vu ve sinh của unicarepro